VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số ký hiệu Trích yếu Ngày BH
25/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT năm 2018 do Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện 07/12/2018
26/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT năm 2018 do Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện 07/12/2018
23/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT năm 2018 do Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện 16/10/2018
22/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT năm 2018 do Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 01/10/2018
20/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT năm 2018 do Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý website thương mại điện tử 18/09/2018
21/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BCT năm 2018 do Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động 18/09/2018
19/VBHN-BCT Thông tư quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường 26/07/2018
18/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCT năm 2018 do Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu 23/07/2018
15/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa 04/07/2018
14/VBHN-BCT Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp 22/02/2018