Gửi câu hỏi

Hỏi: Kính gửi: Bộ Công thương. Kính đề nghị Ban tư vấn của quý Bộ giải đáp vướng mắc sau đây: Công ty chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu xe tải đã qua sử dụng không quá 5 năm về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (vì đơn vị bán ở Lào). Chúng tôi đã hỏi thủ tục nhập khẩu với Chi cục Hải quan Lao Bảo và được hướng dẫn như sau: ++++++ Căn cứ điểm 3 phần III của Thông tư liên bộ số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA thì khi nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu qua các cửa khẩu sau: “Ô tô đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh (hiện nay có thêm Cảng quốc tế Vũng tàu, theo Thông tư số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/06/2010). Thủ tục hải quan được thực hiện tại cửa khẩu nhập.” ++++++ Tuy nhiên, theo chúng tôi hiểu, Thông tư liên bộ số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA chỉ quy định đối với xe chở người 16 chỗ trở xuống, chứ không quy định đối với xe tải. Do vậy, xe tải đã qua sử dụng không bị hạn chế về cửa khẩu nhập theo thông tư trên đây. Vậy kính mong quý Ban tư vấn của Bộ Công Thương hướng dẫn giúp Công ty chúng tôi về cửa khẩu nhập cho trường hợp nhập khẩu xe tải đã qua sử dụng trên đây. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hồi đáp của quý cơ quan. Trân trọng.

Trả lời: Xem chi tiết

Hỏi: Tại Mục 3.1.1 QCVN: 01/2017/BCT ban hành kèm theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT quy định các hình thức công bố hợp quy: - Trường hợp tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất) theo Phương thức đánh giá phục vụ công bố hợp quy là phương thức 7 được quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (Thông tư số 28) và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN (Thông tư số 02). Theo nội dung trên thì công ty chúng tôi muốn làm tự công bố (bên thứ nhất) cho lô hàng nhập khẩu (có số vận đơn) thì số mẫu cần phải kiểm định (test) là bao nhiêu mẫu. Nếu được thì có thể lấy mức thấp nhất là 1 mẫu để test và gửi đi công bố Sở công thương HCM để khai online được không? Do tính chất hàng hóa là hàng thời trang nên mẫu mã và chủng loại sản phẩm, thành phần nguyên liệu đa dạng. Ngoài ra, theo cách thức tự công bố (bên thứ nhất) nên công ty chúng tôi đang nộp giấy tờ khi khai báo online trên website Sở công thương HCM như sau: 1. Bảng công bố hợp quy theo mẫu Thông tư 21: (Cty ký đóng dấu) 2. Báo cáo tự đánh giá hợp quy theo hướng dẫn của bên tổ chức test mẫu : (Cty ký đóng dấu ) 3. Kết quả thử nghiệm: Bên tổ chức test mẫu ký đóng dấu Do việc tại mục 1 và mục 2 bên công ty ký đóng dấu và chịu trách nhiệm nên trong trường hợp kết quả thử nghiệm tại mục 3 ( do bên tổ chức test mẫu ký đóng dấu ) chỉ có 1 mẫu thể hiện trên kết quả này. Nhưng bên sở công thương HCM đã duyệt và đăng tải về việc hoàn thành tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm dệt may. Vậy nên, sau này khi cơ quan quản lý thị trường và cơ quan liên ngành thanh kiểm tra thì bên công ty chúng tôi có chịu trách nhiệm gì liên quan đến việc test duy nhất 1 mẫu/ lô hàng nhập khẩu nhiều chủng loại mẫu và thành phần nguyên liệu? Kiểm tra liên ngành nếu có sai phạm, trách nhiệm thuộc về bên tổ chức test mẫu ký đóng dấu, hay doanh nghiệp chúng tôi. Và chịu trước pháp luật như thế nào? Nếu sai phạm như vậy, đối với các công bố đã upload lên Sở Công thương phê duyệt có được thừa nhận hay không? Hay chúng tôi phải bổ sung mẫu để test thêm sao cho phù hợp với quy định? Rất mong nhận sự tư vấn và giải đáp của ban tư vấn Bộ Công thương phản hồi để doanh nghiệp yên tâm thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trả lời: Xem chi tiết

Hỏi: 3.1.2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục công bố hợp quy 3.1.2.1. Hồ sơ công bố hợp quy Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập 02 (hai) bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 (một) bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc cổng thông tin một cửa của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Công Thương) Trong quy định tại điểm 3.1.2.1 nêu trên trong Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương thì công ty chúng tôi đã khai hồ sơ ngay khi được cấp giấy chứng nhận Hợp quy trên cổng thông tin một cửa của Sở công thương Hồ Chí Minh theo đúng nội dung hướng dẫn trên website của sở như sau:“Kể từ ngày 15/11/2018, Sở Công Thương chỉ tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/. Đề nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm dệt may trên địa bàn thành phố triển khai nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử nêu trên.” Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là: Khi công ty chúng tôi khai xong thủ tục nộp hồ sơ công bố sản phẩm dệt may online lên Website SCT HCM như trên thì công ty chúng tôi đã được bán hàng, tiêu thụ sản phẩm đã được dán tem hợp quy cr và có giấy chứng nhận hợp quy ra thị trường luôn chưa? Trường hợp 1: Công ty chúng tôi phải đợi 5 ngày kể từ ngày thông báo tiếp nhận đã chấp nhận và trên website của sở công thương đã ghi nhận thành công thì công ty chúng tôi mới được bán hàng. Dẫn chứng như bên dưới: Hỏi về kết quả xác nhận công bố hợp quy sản phẩm dệt may Người gửi: Nguyễn Tuấn Hùng - Email: nhichauco@gmail.comNgày hỏi: 27/02/2019 - Số điện thoại: 0903732389 Kính gửi : Sở công thương Tp. Hồ Chí Minh - Công ty TNHH MTV Nhị Châu có gửi hồ sơ đăng ký tiếp nhận CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM DỆT MAY ngày 22/02/2019 nhưng đến ngày 27/02/2019 trên mạng vẫn chưa thể hiện xác nhận bộ hồ sơ. TRẢ LỜI CÂU HỎI Chào Quý Doanh nghiệp ! Hồ sơ tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm dệt may của Quý Doanh nghiệp se được công bố sau 05 ngày làm việc. Trân trọng Sở Công thương TP.HCM [28/02/2019] Trường hợp 2: Công ty chúng tôi được bán ngay khi nộp hồ sơ công bố sản phẩm dệt may online lên Website SCT HCM như trên. Rất mong nhận sự tư vấn và giúp đỡ của ban tư vấn Bộ công thương trong việc hướng dẫn, chỉ rõ trường hợp nào như trên là đúng để công ty chúng tôi yên tâm kinh doanh để nhằm mục đích thực hiện đúng theo nội dung trong Thông tư 21/2017/TT-BCT và các văn bản quy phạm phát luật liên quan.

Trả lời: Xem chi tiết