Ngược 'sóng' suy giảm, May 10 báo lãi cao thứ hai trong lịch sử hoạt động

Đây là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh chung về tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp dệt may 9 tháng đầu năm.

Trong bức tranh chung nhiều màu xám của các doanh nghiệp ngành dệt may, Tổng Công ty May 10 - CTCP (UPCoM: M10) có kết quả kinh doanh quý 3/2023 “ngược chiều” cơn lốc suy giảm.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023 của M10

(Đvt: Tỷ đồng)

Ngược ‘sóng’ suy giảm, May 10 báo lãi cao thứ hai trong lịch sử hoạt động | Vietstock
Nguồn: VietstockFinance

Quý 3/2023, May 10 ghi nhận gần 1,139 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ giá vốn được tiết giảm mạnh hơn, lợi nhuận gộp chỉ giảm nhẹ 2%, đạt khoảng 118 tỷ đồng. Biên lãi gộp nhích lên 10%, từ mức 9% cùng kỳ.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính đi lùi 19% còn hơn 26 tỷ đồng. Trong khi đó, các chi phí được hạ xuống đáng kể, giúp lãi sau thuế tăng 27% lên gần 32 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận quý cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của Doanh nghiệp này, chỉ thấp hơn mức lãi kỷ lục 49 tỷ đồng của quý 4/2022.

Ngược ‘sóng’ suy giảm, May 10 báo lãi cao thứ hai trong lịch sử hoạt động | Vietstock

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần ở mức 3,035 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ và thực hiện được 72% kế hoạch năm. Lãi trước thuế nhích nhẹ lên hơn 93 tỷ đồng và đạt 85% mục tiêu lợi nhuận.

Sau cùng, M10 lãi sau thuế trên 77 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Đây là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh chung về tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp dệt may 9 tháng đầu năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/09/2023, tổng tài sản của May 10 là 2,262 tỷ đòng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho với 656 tỷ đồng (chiếm 29%), giảm 20%. Công ty đang có 245 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, giảm 12%; ngược lại, tiền gửi có kỳ hạn là 261 tỷ đồng, tăng 160%.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả đạt hơn 1,774 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Tổng vay và nợ thuê tài chính khoảng 685 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn hơn 523 tỷ đồng (chiếm 76%), còn lại là vay dài hạn.

Phản ứng sau thông tin kết quả kinh doanh, giá cổ phiếu M10 tăng điểm 3 phiên liên tiếp và dừng ở mức 17,800 đồng/cp (kết phiên 25/10), tương đương đầu năm, thanh khoản bình quân khoảng 3,000 cp/phiên.

Ngược ‘sóng’ suy giảm, May 10 báo lãi cao thứ hai trong lịch sử hoạt động | Vietstock

 

Nguồn: Báo Công Thương